Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z art. 13 i 14 RODO dotycząca danych osobowych

przetwarzanych w Kuukivi Wraps.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej

„RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kuukivi Wraps z siedzibą w Stare Babice przy

ul. Dworkowa 51.

2. Inspektorem danych osobowych jest Kuukivi Wraps sprawach związanych ze swoimi

danymi lub w celu realizacji swoich praw w tym zakresie należy kontaktować się mailowo, na

adres info@kuukivi.com

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w

celu realizacji ustawowych i statutowych zadań firmy Kuukivi Wraps nie będą one

udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zatrudnione w firmie Kuukivi Wraps.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane. Po upłynięciu tego okresu, przez czas, w

którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.

6. Na podstawie RODO przysługują Państwu prawa dotyczące swoich danych osobowych:

a. prawo dostępu do treści danych

b. prawo do sprostowania treści danych

c. prawo do usunięcia danych

d. prawo do ograniczenia danych

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

f. prawo do przenoszenia danych

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie chęci usunięcia danych należy wysłać na

adres mailowy info@kuukivi.com

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, niemniej jednak stanowi warunek niezbędny

do wykonania świadczeń przez firmę Kuukivi Wraps. Niepodanie danych osobowych

uniemożliwia wykonanie usługi

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka plików cookies obejmuje działania wszystkich stron Internetowych oraz aplikacji

zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, które należą do firmy Kuukivi Wraps.

Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na używanie plików cookie (tzw. „ciasteczek”) w celu

przeglądania stron i aplikacji. Przeglądarki Internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie

plików cookie w urządzeniu. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących

przechowywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub zrezygnować z używania

stron lub aplikacji.

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu,

poprzez które odwiedzane są strony Internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz jednostkowy numer,

który służy do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Loombera Slings w celu:

a. szybszego i łatwiejszego działania stron i aplikacji

b. identyfikacji potrzeb użytkownika i przekazaniu Mu informacji odpowiadających Jego

oczekiwaniom

c. dostarczania treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań

d. badań preferencyjnych i statystycznych, które usprawniają funkcjonalność

i zawartość treści stron i aplikacji

Operator informuje, że nie identyfikuje tożsamości użytkowników, na podstawie zebranych

informacji przechowywanych w ciasteczkach.